დეპრესია, შფოთვა, პანიკური შეტევა, OCD და ე.წ mental breakdown.

ფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია
დედის წერილიფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია

ჩემი ისტორიაფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია


ომში ბავშვების ადგილი არ არის... ომი აქრობს ბავშვობას…

ფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია

რაზე ვლაპარაკობთ, როცა ვლაპარაკობთ დეპრესიაზე


ფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია

ერთხელ ფსიქიატრიულშიფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია


მემკვიდრეობითი ტრავმაფსიქიკური ჯანმრთელობა, პუბლიკაცია