image

ისტორიული რეტროსპექტივა რელიგიისა და ცხოველების ურთიერთობაზე

რაც უნდა არარელიგიური იყოს თანამედროვე საზოგადოება, სულიერი განვითარება მაინც რელიგიას უკავშირდება. კაცობრიობის განვითარება, ბევრი სამეცნიერო აღმოჩენა და ფილოსოფიური ნააზრევიც ზუსტადაც რომ სარწმუნეობის რიტუალიზაციასთანაა კავშირში. ამას გარდა, სხვადასხვა რელიგიებს ახასიათებთ   გარკვეული  დამოკიდებულება ცხოველებისა, მათი ჭამისა ან უბრალოდ მოკვლის მიმართ. ამ პოსტში მოკლედ მიმოვიხილავ რწმენებისა და ცხოველთა მიმართ დამოკიდებულებას.

image

alter-cop21 ბლოგ პოსტი #2

,,საფრანგეთის ახალგაზრდა ეკოლოგებისა” და ,,ევროპის ახალგაზრდა მწვანეების ფედერაციის” (FYEG) საერთო პროექტის ,,ალტერ-კოპ’’-ის მესამე დღეს ვიყავით პარიზთან ახლოს, ერთ-ერთ საგამოფენო პავილიონში სადაც ტარდებოდა ,,COY’’ (Conference of youth),  ახალგაზრდების კონფერენცია.

image

alter-cop21: ბლოგ პოსტი #1

ევროპელი ახალგაზრდა მწვანეების ფედერაციის (FYEG) ორგანიზებით პარიზის სამიტის პარალელურად ინფორმაციული სემინარებისა და ვორქშოფების სერია ჩატარდა, რომელშიც ორმა ,,ახალგაზრდა მწვანეების წევრმა მიიღო მონაწილეობა''.  ამ აქტივობის მიზანი იყო ადამიანებისთვის მეტი ცოდნა მიეწოდებინათ კლიმატის პოლიტიკის სხვადასხვა ასპექტების შესახებ. ირაკლი იორამაშვილი, მოცემულ ბლოგ პოსტში სემინარების ინფორმაციულ ნაწილს მიმოიხილავს და საკუთარ შთაბეჭდილებებზე ყვება.

image

გაყიდულია

მყიდველი – „ჯორჯიან ამერიქან ელოიზი“;
გამყიდველი – საქართველოს სახელმწიფო;
პროდუქტი – სილიკომანგანუმი, ფერომანგანუმი, ფეროსილიციუმი, გაზრდილი დაავადებები მოსახლეობაში, დაბინძურებული გარემო;
კაპიტალი – ჭიათურის მანგანუმი, 2 500 მუშა, დილის საათებში გამორთული ფილტრები;
მოგება – კომერციული საიდუმლოება;
ვალდებულება – მოხსნილი;
რისკები: გაფიცვები, შრომის ინსპექცია, ეკოლოგიური გადასახადები, სოციალური პასუხისმგებლობა;
პარტნიორები: გარემოს დაცვის სააგენტო, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი.

image

სოციო-ეკონომიკური უფლებები კაპიტალიზმის პირობებში

ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი ღირსებითა და უფლებებით. მათ მინიჭებული აქვთ გონება და სინდისი და ერთმანეთის მიმართ უნდა იქცეოდნენ ძმობის სულისკვეთებით – ეს ფრაზა ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის პირველ მუხლს წარმოადგენს და იშვიათად თუ მოიძებნება ადამიანი, რომელიც ამ განცხადებას სიტყვიერად არ ეთანხმება. თუმცა კი, პრაქტიკულად მისი განხორციელება რამდენად ხდება, და ვინ ინაწილებს მასზე პასუხისმგებლობას დღევანდელ ეკონომიკურ სისტემაში, ვრცელი განსჯის თემაა.

image

სოციალური მოძრაობები და ლეგალიზმი

მე მსურს ვისაუბრო სოციალურ მოძრაობებზე, იმ პირობებზე და სიტუაციაზე, სადაც ჩნდება სოციალური მოძრაობის გაჩენის საჭიროება, და სწორედ აქედან გამომდინარე, რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი წინა მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომელიც კარგად ასახავდა კონკრეტული პრობლემების მოგვარებისათვის არსებული მექანიზმების მუშაობას, ეს მექანიზმებია ლეგალისტური ფორმები - იგივე საკანონმდებლო ბაზა და ა.შ.  და შევეცდები მეტნაკლებად კრიტიკულად მივუდგე პრობლემის გადაჭრის ეგრეთწოდებულ ლეგალისტურ გზებს და მეთოდებს, ამ მეთოდების ფუნქციონირება დავუკავშირო სოციალურ , პოლიტიკურ და ეკონომიკური რეალობის ყოველდღიურ მოცემულობას და ვიპოვო ლოგიკური კავშირი მათ უმოქმედობასა და შედეგად, სოციალური მოძრაობების წარმოქმნას შორის, და შემდეგ უკვე ვისაუბრო იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც დგება სოციალური მოძრაობები და დავაკავშირო ეს გამოწვევები დღევანდელ, გლობალურ  სიტუაციასთან.

image

რა არის “Open Source”?

არსებობენ ადამიანები ვისთვისაც Open Source  ჯერ კიდევ უცნობი ტერმინია, თუმცა არიან ადამინებიც, ვისთვისაც Open Source ცხოვრების იდეოლოგიაა. Open Source-ს შეიძლება დავარქვათ მიდგომა ან პროდუქტის შექმნის მოდელი, რომელის მთავარი დამახასიათებელი ელემეტი “ღიაობაა”, როგორც სახელიდან გამომდინარეობს.

image

მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და სწრაფი ურბანიზაციის შედეგები

ურბანული დაგეგმარება მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის შექმნის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ტრანსპორტის მიერ წარმოებული ემისიის რაოდენობამ თავისი მაქსიმუმი დააფიქსირა და რიცხვებში 24.1 პროცენტით განისაზღვრა. შესაბამისად, ყველაზე დიდი ეკო–სკეპტიკოსებიც კი ურბანული განვითარების მდგრადი ხედვის წინაშე უძლურნი არიან.

image

ნარჩენების გადამუშავების ქართული პრაქტიკა

ოცდამეერთე საუკუნე , მსოფლიოს 7 მილიარდი მოსახლე, ნახევრად გამოფიტული დედამიწა და ტონობით ‘ნაგავი’ - ეს დღევანდელობის რეალობაა. მსოფლიო პოპულაციის  ზრდასა და მათ მიერ მოხმარებული ნივთების ოდენობას თანდათანობით რესურსების არარსებობამდე მივყავართ.

image

გამოწვევების წინაშე მდგარი შავი ზღვა

თევზაობის მრეწველობა უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის ბევრ სარგებელს, როგორც საკვების, ისე დასაქმების, ბიზნესის შესაძლებლობების და ასევე გართობის საშუალებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რესურსები კვლავაც ხელმისაწვდომი იყოს მომავალში. თუმცაღა ბევრი ადამიანის საქმიანობიდან გამომდინარე თევზჭერას შეუძლია მავნე ეკოლოგიური გავლენის მოხდენა.

შემოგვიერთდით