ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღე

გამოქვეყნებულია: 07.Apr.2014

7 აპრილს ჯანმრთელობის საერთაშორისო დღეა. ახალგაზრდა მწვანეებს სურვილი გვაქვს ყურადღება გავამახვილოთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემაზე, მასთან თანმხლები მარგინალიზაციისა და სტიგმის მაღალი დონით წარმოქმნილი აუცილებლობის გამო. მივიჩნევთ, რომ ჯამრთელობის სფეროში ტაბუირებული საკითხების არსებობა სამოქალაქო ჯანდაცვასა და ადამიანების სოციალურ ცხოვრებაზე ნეგატიურად აისახება და საფრთხის მატარებელია.

საქართველოში ამ დროისთვის არ არსებობს გამართული ჯანდაცვის სერვისი, რომელიც ტერიტორიულად და მატერიალურად ხელმისაწვდომი იქნება ქვეყანაში მცხოვრები პირებისთვის და ამასთან, სრულფასოვან დახმარებას გაუწევს საჭიროების მქონე ადამიანებს. თუმცა, ჯამრთელობის გარკვეულ პრობლემებს თან საზოგადოების მხრიდან გარიყულობა ახლავს.

ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მთავარი კომპონენტი სოციალური სტიგმაა, რაც იწვევს ზრუნვისა და თანადგომის საჭიროების მქონე პირების მარგინალიზაციას. ამ განწყობებთან შეცვლისთვის ბრძოლა ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, რომელიც უშუალოდ ფსიქიკური ჯანრთელობის პრობლემასთან გამკლავების ნაწილი უნდა იყოს.

საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულებებს, დაეხმაროს საკუთარ მოქალაქეებს შეინარჩუნონ ფსიქიკური ჯანმრთელობა, არეგულირებს "კანონები ფსიქიატრიის შესახებ". კანონი განსაზღვრავს "ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირთა ფსიქიატრიული დახმარების ფორმებს, მათ უფლებებს, აგრეთვე ფსიქიატრიის დარგის მუშაკთა საქმიანობის წესებსა და პირობებს." ერთის მხრივ სახელმწიფო უზრუნველყოფს პაციენტის ყველა ბაზისურ საჭიროებას, მეორეს მხრივ კი მისი პასუხისმგებლობა მხოლოდ ამით შემოიფარგლება.

სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა დახარჯოს რესურსი ეფექტური საგანმანათლებლო სტრატეგიათა პაკეტის შესამუშავებლად, რაც მიზნად ფსიქიკური ჯანმრთელობის ხელშეწყობას, სოციალურ სტიგმასთან ბრძოლასა და პრობლემის მქონე პირთა რესოციალიზაციას დაისახავს.

მეორეს მხრივ, ახალგაზრდა მწვანეები სრულიად ვეწინააღმდეგებით ნორმალიზაციის პოლიტიკას და მივიჩნევთ, რომ არამარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა და მისი დაძლევის გზები უნდა იქნეს გადააზრებული, არამედ, უნდა შეიცვალოს ის ენა, რომლითაც ამ პრობლემაზე ვსაუბრობთ. აგრეთვე, საჭიროა შემუშავდეს ეფექტური მექანიზმები ბულინგის, ტრავმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ.

თეგები:

ასევე წაიკითხეთ:

image

26 მაისი

ამ უმნიშვნელოვანესი დღის მოლოცვასთან ერთად გვინდა, საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, განსაკუთრებით კი დამოუკიდებლობის პერსპექტივიდან.

 

image

მწვანეების გამოხმაურება დამანგრეველი ჰესების ახალი კასკადის შესახებ

სანამ ადამიანები კორონავირუსით გამოწვეული საგანგებო მდგომარეობის პირობებში გადარჩენისთვის იბრძოდნენ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ონის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობის ნებართვა გასცა. საპროექტო ზონაში ექცევა როგორც ქალაქი ონი, ისევე რამდენიმე ახლომდებარე სოფელი, რაც აუცილებლად გამოიწვევს, როგორც სოციალურ, ასევე, ბუნებრივ პრობლემებს

image

მწვანეების განცხადება ქალაქის გაყიდვის გეგმაზე

კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ძველ წესრიგში დასაბრუნებლად და პანდემიით მიყენებული ეკონომიკური ზარალის ასანაზღაურებლად, უნდა გასხვისდეს ყველაფერი, რისი გასხვისებაც შესაძლებელია.

შემოგვიერთდით