17 მაისი და ჰომოფობიური პოლიტიკა

გამოქვეყნებულია: 17.May.2016

17 მაისი, საერთაშორისო დღე ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ, საქართველოში უკვე დიდი ხანია პოლიტიკური მანიპულაციების საკითხადაა ქცეული. მიუხედავად იმისა, რომ ლგბტქი+ თემი ერთ-ერთ უხილავ თემს წარმოადგენს საქართველოში, პოლიტიკური პარტიების მრიდან მისი გამოყენება წინასაარჩევნოდ რეიტინგის გამყარების მიზნით ასევე არაა ახალიმოვლენა. ამის ნათელ მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს წელს დაჩქარებული წესით კონსტიტუციაში ოჯახის ცნების ცვლილებების მცდელობები მმართველი პარტიის მხრიდან, რაც მიმართულია საზოგადოებაში თავისი პოზიციების გამყარებისკენ.


ასევე, „საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეებს“ გვსურს, ხაზი გავუსვათ ისეთი დომინანტური ინსტიტუციის მხრიდან ამ თემით მანიპულირებას, როგორსაც „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია“ წარმოადგენს. მაშინ, როცა ეკლესიას საზოგადოებაში დიდი ძალაუფლება აქვს, მისი წარმომადგენლები არ ერიდებიან ისეთი ნეგატიური დისკურსების წარმოებას ლგბტქი+ თემის შესახებ, რომელიც მტრული განწყობების ჩამოყალიბებას უწყობს ხელს საზოგადოებაში, ზრდის ძალადობისა და დისკრიმინაციის რისკს ლგბტქი+ ადამიანების მიმართ. ამის ნათელ მაგალითად 2012 და 2013 წლის 17 მაისის ძალადობრივი პრაქტიკები შეგვიძლია მოვიყვანოთ. აქედან გამომდინარე, „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაც“, როგორც ერთ-ერთი დომინანტი ინსტიტუცია საქართველოში, ლგბტქი+ თემს ასევე იყენებს საზოგადოებაში „მტრის ხატის“ შესაქმნელად და საკუთარი ძალაუფლების გასამაგრებლად.

ჩვენ ხაზს ვუსვამთ ლგბტქი+ მოძრაობის განვითარების მნიშვნელობას საზოგადოების განვითარების პროცესში. ადამიანების ჩაგვრა მათ სექსუალობაზე დაყრდნობით ერთ-ერთ საბაზისო ჩაგვრას წარმოადგენს, რომელიც ისეთ კატეგორიებთან ურთიერთკვეთის შედეგად, როგორიცაა გენდერი, კლასი, ეთნიკური წარმომავლობა და სხვ. ამძაფრებს ამ ჩაგვრას. მაგალითისთვის ავიღოთ ტრანსგენდერი ადამიანების მდგომარეობა საქართველოში, რომლებიც იჩაგრებიან და დისკრიმინაციას განიცდიან არა მხოლოდ საზოგადოების სტერეოტიპებისა და ნეგატიური განწყობების გამო, არამედ ისეთი ინსტიტუციური მექანიზმებით, როგორსაც კანონმდებლობა წარმოადგენს. დღესდღეობით არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო ტრანსგენდერ ადამიანებს არ აძლევს პირადობის მოწმობაში სქესის შეცვლის საშუალებას მარტივი მექანიზმებით და ამ პროცედურის გავლას შესაძლებელს ხდის სქესის შეცვლის პროცედურის სრულიად გავლის შემთხვევაში. ეს კი იწვევს იმას, რომ ტრანსგენდერი ადამიანების დასაქმების საკითხი რთულდება და იმის გარდა, რომ მათ ყოველდღიური ტრანსფობიის რეჟიმში უწევთ ცხოვრება, ისინი ასევე იჩაგრებიან საკუთარი გენდერისა და კლასის ურთიერთკვეთის შედეგად.

მოვუწოდებთ ხელისუფლებას და მის სათავეში მყოფ მმართველ პარტიას შეწვიტოს ლგბტქი+ თემით მანიპულირება და უზრუნველყოს ამ თემის მიმართ არსებული ნეგატიური სტერეოტიპების აღმოფხვრა და თემის თითოეული წევრის უფლებების დაცვა. ასევე, ხელისუფლება ვალდებულია იყოს მიუკერძოებელი, არც ერთ რელიგიურ ინსტიტუციას მისცეს დომინაციისა და ადამიანთა ჩაგვრის საშუალება.

ასევე წაიკითხეთ:

image

პასუხი თბილისის მერს

ჩვენ მერს ვთავაზობთ, მონაწილეობა მიიღოს საჯარო/სატელევიზიო დებატებში, სადაც იგი პასუხს გასცემს როგორც ახალგაზრდა გარემოსდამცველების, ასევე ურბანისტების, ეკოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების კითხვებსა და მოთხოვნებს. ამ სახის დიალოგს მივიჩნევთ ჩვენს აქციაზე ადეკვატურ გამოხმაურებად და დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების მხარდაჭერად.

image

გაიფიცე გარემოსთვის: მანიფესტი

ჩვენი მომავალი თქვენს ხელშია და თქვენ მას ანადგურებთ!

ჩვენ, მოსწავლეები და სტუდენტები, 15 აპრილს არ მივდივართ სასწავლო დაწესებულებებში, ჩვენ ვიფიცებით და ვაწყობთ მსვლელობას!

image

სოლიდარობა დევნილებს

„ახალგაზრდა მწვანეები” სოლიდარობას ვუცხადებთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს და მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დააკმაყოფილოს მოქალაქეების მოთხოვნები და უზრუნველყოს საცხოვრებლით.

შემოგვიერთდით