გარემოს დაშლილი სამინისტრო

გამოქვეყნებულია: 13.Dec.2017

ვეხმაურებით ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს და დაგეგმილ ცვლილებებს, რომლებიც  2017 წლის 13 ნოემბერს გაჟღერდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიმართ გადადგმული ნაბიჯები, რომელიც მთავრობის მიერ ახსნილია, როგორც  ბიუროკრატიის შემცირებისა და მენეჯმენტის  გაუმჯობესებისკენ მიმართული, შეუძლებელია, დადებითად შეფასდეს გამომდინარე იქიდან, რომ დაანონსებული ცვლილებები ძალიან ბუნდოვანია, არ არსებობს  კვლევა  და არაა შესწავლილი რა სახის დადებითი ან უარყოფითი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ ტიპის რეორგანიზაციას. შესაბამისად, საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები ვთვლით, რომ მთავრობის მსგავსი ქცევა გამოიწვევს სამინისტროს დასუსტებას, რაც შემდგომში აუცილებლად გააუარესებს  საქართველოს ეკოლოგიურ მდგომარეობას.

ასევე აღსანიშნავია რამდენიმე ფაქტი, რაც კითხვის ნიშნის ქვეშ  აყენებს მიღებული გადაწყვეტილების მართებულობას:

  1. საქართველო შეერთებულია ორჰუსის კონვენციას, რომელიც ყველა შემავალ ქვეყანას ავალდებულებს, უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა და მონაწილეობა საკანონმდებლო და გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში (მით უმეტეს გასათვალისიწინებელი ფაქტია, რომ საქართველოს წარმომადგენელი არის ორჰუსის კონვენციის ბიუროს თავმჯდომარე). დაანონსებული ცვლილებები კი ფართო მასებისთვის არ გახდა ცნობილი და ვიწრო წრეში მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება.
  2. 2018 წლის 1 იანვრიდან ძალაში შევა გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი, რომლის მიხედვითაც გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს აღებული ჰქონდა არაერთი პასუხისმგებლობა — მას ევალებოდა რეგულირებაში მოექცია იურიდიულ პირთა საქმიანობები, რომლებიც გარემოზე და ადამიანზე ზემოქმედებას ახდენს და, შესაბამისად, უარყოფითი ზეგავლენა შეემცირებინა გარემოზე. ამის აღსრულებისთვის აუცილებელი იქნებოდა ბიუჯეტის გაზრდა, თუმცა ამჟამინდელი ცვლილებებით კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას არა მარტო ბიუჯეტის გაზრდა და მიღებული კანონმდებლობის აქტების აღსრულება, არამედ უკვე არსებული ნორმატიული აქტებით დადგენილი პირობების შესრულებაც. აქვე გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ ევროკავშირთან ასოცირება რიგი ახალი რეგულაციების დანერგვას და შემდგომში მათ აღსრულებას გვავალდებულებს. ძნელია იმის წარმოდგენა, თუ როგორ განხორციელდება ეს ყველაფერი იმ დამოკიდებულების ფონზე, რასაც  გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიმართ ვხედავთ.
  3. ბუნებრივი რესურსების მიერთება ეკონომიკის სამინისტროსთან აუცილებლად გამოიწვევს ინტერესთა კონფლიქტს გამომდინარე იქიდან, რომ ბუნებრივი რესურსების განკარგვისას უპირატესობა მიენიჭება ეკონომიკურ მოგებას და უკანა პლანზე გადაიწევს გარემო  და მისი დაცვა. ისეთ ქვეყანაში, სადაც გარემოსდაცვითი საქმიანობა აღიქმება, როგორც ეკონომიკისთვის შემაფერხებელი საქმიანობა ყოველთვის მსგავს ფაქტთან გვაქვს შეხება. წარსულ გამოცდილებას თუ გადავხედავთ, როცა სამინისტროს  უფლება-მოვალეობები შეკვეცილი ჰქონდა და ეკონომიკის სამინისტრო იყო გადაწყვეტილებების მიმღები, გაგვახსენდება ის უარყოფითი შედეგები, რომლებიც გამოწვეული იყო სხვადასხვა განხორციელებული პროექტებით. ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია 2015 წლის თბილისის წყალდიდობა,  რასაც მოჰყვა ათეულობით ადამიანის მსხვეპრლი, ცხოველთა სიკვდილი და ეკონომიკური ზარალი. მიზეზი, რა თქმა უნდა, არასწორად მიღებული გადაწყვეტილება და პროექტის არასწორად განხორციელება იყო.


მივიჩნევთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა უნდა გადახედოს მიღებულ გადაწყვეტილებას და შეუნარჩუნოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს არსებული სტატუსი და უფლება-მოვალეობები. მით უმეტეს, თუ გავითვალსიწინებთ არსებულ პრიორიტეტებს და დღის წესრიგს მსოფლიოში, რომელიც გარემოში ანთროპოგენული ზემოქმედებით დამდგარმა გამოწვევებმა დააყენა. ასევე მოვუწოდებთ სხვადასხვა მხარეებს - საზოგადოებას, აქტივისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტიურად ჩაერთონ  ამ პროცესში, რათა ეს უმწვავესი პრობლემა გადაიჭრას.

ფოტო © http://fortuna.ge/nacrad-qceuli-borjomis-kheoba-dghe-meshvide-fotoebi/

თეგები:

ასევე წაიკითხეთ:

image

პასუხი თბილისის მერს

ჩვენ მერს ვთავაზობთ, მონაწილეობა მიიღოს საჯარო/სატელევიზიო დებატებში, სადაც იგი პასუხს გასცემს როგორც ახალგაზრდა გარემოსდამცველების, ასევე ურბანისტების, ეკოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების კითხვებსა და მოთხოვნებს. ამ სახის დიალოგს მივიჩნევთ ჩვენს აქციაზე ადეკვატურ გამოხმაურებად და დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების მხარდაჭერად.

image

გაიფიცე გარემოსთვის: მანიფესტი

ჩვენი მომავალი თქვენს ხელშია და თქვენ მას ანადგურებთ!

ჩვენ, მოსწავლეები და სტუდენტები, 15 აპრილს არ მივდივართ სასწავლო დაწესებულებებში, ჩვენ ვიფიცებით და ვაწყობთ მსვლელობას!

image

სოლიდარობა დევნილებს

„ახალგაზრდა მწვანეები” სოლიდარობას ვუცხადებთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს და მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დააკმაყოფილოს მოქალაქეების მოთხოვნები და უზრუნველყოს საცხოვრებლით.

შემოგვიერთდით