პროექტი ,,დიაპაზონი''

გამოქვეყნებულია: 01.Sep.2015

პროექტი "დიაპაზონის" ფარგლებში იგეგმება, საქართველოში მცხოვრებ ლბტ ქალებისთვის თავისუფალი სივრცის შექმნა, სადაც თემის წევრებს საშუალება მიეცემათ, პრაქტიკულ პრობლემებზე თავისუფლად მსჯელობისა და მათი ღიად განხილვის საშუალებით, გამოძებნონ საზოგადოებაში ინკლუზიის ალტერნატიულ მეთოდები. პროექტი განხორციელდება ქალაქ ბოლნისში 6 დან 13 სექტემბრის ჩათვლით.

უნდა აღინიშნოს, რომ დღეს, საქართველოში, პატრიარქალური წყობის პირობებში საზოგადოებისგან იგნორირებულ ლგბტქ დისკურსში, კიდევ უფრო უხილავია ლბტ ქალების საკითხები. პროექტი სწორედ ამ საკითხების წინ წამოწევას ისახავს მიზნად, რომელშიც მონაწილეები შეირჩევიან მათ მიერ გამოგზავნილი აპლიკაციების საფუძველზე. აპლიკაციის გამოგზავნის საშუალება აქვს ლბტ თემატიკით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირს.

შერჩეული მონაწილეები დაიყოფიან 4 თემატურ ჯგუფად:

1. ლბტ ქალები პატრიარქალური კულტურაში

2. ლბტ ქალები ლგბტქ მოძრაობაში

3. ტრანსგენდერ ადამიანთა გამოცდილება როგორც დომინანტურ, ისე ლგბტქ დისურსში

4. ლბტ ქალთა პრობლემები და საჭიროებები დღევანდელ პირობებში

პროექტის ფარგლებში პირველი ორი დღე დაეთმობა მონაწილეების გამოცდილების გაზიარებას, ხოლო შემდგომი სამი დღე ლექციებს წინასწარ განსაზღვრული სილაბუსის გათვალისწინებით. ლექციები და დისკუსიები დაფუძნებულია ცოდნის ორმხრივი გაცვლის პრინციპზე. სალექციო კურსის დამთავრების შემდეგ მონაწილეები მოემზადებიან კონფერენციისათვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს შეიძინონ არა მხოლოდ ღონისძიების დაგეგმვისა და ფასილიტაციის გამოცდილება, არამედ ,თავად მოამზადონ მოხსენება შესაბამის თემაზე. მონაწილეები თავად განსაზღვრავენ კონფერენციის საჯაროობას.

მონაწილეების მგზავრობისა და კვების ხარჯებს მთლიანად ფარავენ ორგანიზატორები.

აპლიკაციები მიიღება 25 აგვისტოს ჩათვლით.

ასევე წაიკითხეთ:

image

პასუხი თბილისის მერს

ჩვენ მერს ვთავაზობთ, მონაწილეობა მიიღოს საჯარო/სატელევიზიო დებატებში, სადაც იგი პასუხს გასცემს როგორც ახალგაზრდა გარემოსდამცველების, ასევე ურბანისტების, ეკოლოგებისა და სხვა სპეციალისტების კითხვებსა და მოთხოვნებს. ამ სახის დიალოგს მივიჩნევთ ჩვენს აქციაზე ადეკვატურ გამოხმაურებად და დემოკრატიული მმართველობის პრინციპების მხარდაჭერად.

image

გაიფიცე გარემოსთვის: მანიფესტი

ჩვენი მომავალი თქვენს ხელშია და თქვენ მას ანადგურებთ!

ჩვენ, მოსწავლეები და სტუდენტები, 15 აპრილს არ მივდივართ სასწავლო დაწესებულებებში, ჩვენ ვიფიცებით და ვაწყობთ მსვლელობას!

image

სოლიდარობა დევნილებს

„ახალგაზრდა მწვანეები” სოლიდარობას ვუცხადებთ იძულებით გადაადგილებულ პირებს და მოვუწოდებთ საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დააკმაყოფილოს მოქალაქეების მოთხოვნები და უზრუნველყოს საცხოვრებლით.

შემოგვიერთდით