პირველი მაისის მანიფესტი

გამოქვეყნებულია: 01.May.2018

წლების განმავლობაში 1-ლი მაისი არა თუ კარგავს, არამედ კიდევ უფრო იძენს პოლიტიკურ მნიშვნელობას.  უსაფრთხო სამუშაო გარემო და გაწეული შრომის სათანადო დაფასება ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლებაა და თუ ვთანმხდებით სახელმწიფოს იდეაზე აუცილებელია შევთანმხეთ იმაზეც, რომ სახელმწიფო ვალდებულია, დაიცვას თავისი მოქალაქეების შრომა. მზარდი უთანასწორობის პირობებში კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს სახელმწიფოს ფუნქცია ჩამოაყალიბოს  თანაბარი გარემო. დაუშვებელია, ჩვენი შრომა მოხმარდეს ერთეულ პიროვნებებს და არ შეუწყოს ხელი ჩვენსავე განვითარებას.

„ახალგაზრდა მწვანეები“ აუცილებლად მივიჩნევთ 1-ელ მაისს ვისაუბროთ კლასის ცნებაზე. იმისდა მიუხედავად, რომ თითქმის გამქრალია კლასის ტრადიციული გაგება, პოლიტიკური მნიშვნელობით ის ჯერ კიდევ არსებობს და უფრო მრავალფეროვანია. ჩვენ ვაღიარებთ ჩაგვრის სხვადასხვა კატეგორიებს და იმას, რომ მათი გადაკვეთის შემთვევაში ჩაგვრა ორმაგდება. ამიტომ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ ინტერსექციულ ჩაგვრაზე საუბარსა და ისეთი კატეგორიების ურთიერთკვეთის ხაზგასმას, როგორიც კლასისა და გენდერის ან/და სექსუალობის ურთიერთკვეთებია.

განვითარების მიმართ კაპიტალისტური მიდგომა მეტ მოგებას ისახავს მიზნად და, შესაბამისად, მოკლე დროში რესურსების მაქსიმალურ გამოყენებას გულისხმობს. ასეთი მიდგომა ექსპლუატაციურია როგორც ადამიანის, ისე ბუნების მიმართაც.

დღეს, საქართველოში, შრომითი უფლებების მხრივ, ძალიან მძიმე გამოწვევების წინაშე ვდგავართ. გვიწევს მუდმივ რეჟიმში და ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთის პარალელურად ვაპროტესტოთ ცალკეული ინვესტორებისა და დამსაქმებლების მხრიდან შრომითი ხელშეკრულებებისა და შრომითი უსაფრთხო გარემოს უხეში დარღვევები და უგულვებელყოფა. ჩვენ არ გაგვაჩნია ის მინიმალური ბერკეტები, რომელიც დაგვიცავს, იქნება ეს შრომის ისპექცია, მინიმალური ხელფასის ადეკვატური განსაზღვრა, პროგრესული და ეკოლოგიური გადასახადები თუ სხვა. ვაცნობიერებთ, რომ ასეთი სოციალურად ორიენტირებული მექანიზმები არ ამუშვდება მანამ, სანამ არ იქნება პოლიტიკური ნება, რომლის საფუძველიც  ნაწილობრივ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებზე ქვემოდან წამოსული ზეწოლა შესაძლოა გახდეს.

წლების განმავლობაში ქალები და ლგბტქი+ ადამიანები აქტიურ მონაწილეობას იღებდნენ მუშათა კლასის გაძლიერებასა და შრომითი უფლებების აღიარებასა და დაცვაში. თუმცა, მათი ხმა მუდამ დაკარგული იყო პოლიტიკური სივრციდან. წელს ქალები მშრომელთა საერთაშორისო დღეს გამოდიან თავიანთი არაღიარებული შრომის დასაცავად. გარდა იმ ყველა უსამართლობისა, რასაც ქალები აწყდებიან სამუშაო სივრცეში, მათ დამატებით უწევთ სამსახურში სექსუალურ შევიწროვებასთან, ნაკლებ ანაზღაურებასთან და, საერთოდ, აუნაზღაურებელ საშიანო შრომასთან გამკლავება.

მოგიწოდებთ ყველას, შეუერთდეთ შრომელთა საერთაშორისო დღეს დაგეგმილ აქციებს, რათა დავანახოთ სახელმწიფოს და ბიზნეს ელიტებს, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას. ჩვენ დავიცავთ ჩვენს უფლებებს, ჩვენ ვხედავთ და გვესმის. ჩვენ არ გავჩუმდებით!

ასევე წაიკითხეთ:

image

„ახალგაზრდა მწვანეების“ განცხადება მიმდინარე პოლიტიკურ კრიზისზე

ჩვენთვის, როგორც მემარცხენე სუსტი ძალისთვის, ყველაზე მნიშვნელოვანია დღეს იდეოლოგიური ნიშნის ქვეშ გაერთიანება. მჭიდრო თანამშრომლობა და საერთო პოზიციაზე ყოფნა. სხვა შემთხვევაში ამ პროცესების გავლენით, ჩნდება სერიოზული საფრთხე, ქვეყანაში მემარცხენე ძალის პოლიტიკურად გარდაცვალებისა.

image

ახალგაზრდა მწვანეები ევროპის მწვანეთა პარტიის ყრილობაზე

ყრილობაზე მიწვეულები იყვნენ საქართველოს ახალგაზრდა მწვანეები, როგორც მწვანე-მემარცხენე იდეებისა და ღირებულებების გამტარი მოძრაობა საქართველოში. ღონისძიებაზე ასევე იმყოფებოდა საქართველოს მწვანეთა პარტია, რომელიც უკვე საკმაო ხანია აღარ წარმოადგენს იმ იდეებსა და ღირებულებებს, რომელსაც მწვანე ეწოდება, სწორედ ამიტომ დატოვეს პარტია ახალგაზრდა მწვანეებმა წლების წინ და დამოუკიდებელ ორგანიზაციად ჩამოყალიბდნენ. და თუმცა საქართველოს მწვანეთა პარტია დღემდე რჩება ევროპელი მწვანეების რიგებში, არაა გამორიცხული, თუ მისი კარდინალურად განახლება და შეცვლა არ მოხდა, ლატვიის მწვანეთა პარტიის მსგავსად გარიცხონ.

image

თურქეთის გენოციდური ომი სირიაში

როჟავა არ არის სოციალისტური უტოპია, და არა მხოლოდ იმ გაგებით, რომ რესურსის ნაკლებობა აქვთ და ომი არასდროს ჩერდება. Როჟავა მართულია ეთნიკური ქურთების მიერ და საკმაოდ ძლიერი ნაციონალისტური ტენდენციები აქვთ. ხდება სხვა ეთნიკური ჯგუფების (განსაკუთრებით ასურელების) ჩაგვრა მათი მმართველობის ქვეშ. მაგრამ ეს ფაქტი არ ცვლის მარტივ რეალობას — თურქეთის იმპერიალისტური მიზნები ქურთების გენოციდით დამთავრდება და საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა არსებობს, რომ იქვე მცხოვრები თურქმენების, ასურელების და სომხების დიასპორებსაც გადაწვდებიან. თურქეთი არაა ცნობილი საკუთარი ლმობიერებით სხვა ეთნიკური ჯგუფების მიმართ. Რამდენიმე ქალაქი უკე დაიბომბა, მსხვერპლთა რიცხვი დღითიდღე იზრდება, სირიელმა მოსახლეობამ უკვე დიწყო სახლების მიტოვება თვითგადარჩენის მიზნით.

შემოგვიერთდით