image

სოციალური მოძრაობები და ლეგალიზმი

მე მსურს ვისაუბრო სოციალურ მოძრაობებზე, იმ პირობებზე და სიტუაციაზე, სადაც ჩნდება სოციალური მოძრაობის გაჩენის საჭიროება, და სწორედ აქედან გამომდინარე, რამდენიმე სიტყვას ვიტყვი წინა მოხსენებასთან დაკავშირებით, რომელიც კარგად ასახავდა კონკრეტული პრობლემების მოგვარებისათვის არსებული მექანიზმების მუშაობას, ეს მექანიზმებია ლეგალისტური ფორმები - იგივე საკანონმდებლო ბაზა და ა.შ.  და შევეცდები მეტნაკლებად კრიტიკულად მივუდგე პრობლემის გადაჭრის ეგრეთწოდებულ ლეგალისტურ გზებს და მეთოდებს, ამ მეთოდების ფუნქციონირება დავუკავშირო სოციალურ , პოლიტიკურ და ეკონომიკური რეალობის ყოველდღიურ მოცემულობას და ვიპოვო ლოგიკური კავშირი მათ უმოქმედობასა და შედეგად, სოციალური მოძრაობების წარმოქმნას შორის, და შემდეგ უკვე ვისაუბრო იმ გამოწვევებზე, რის წინაშეც დგება სოციალური მოძრაობები და დავაკავშირო ეს გამოწვევები დღევანდელ, გლობალურ  სიტუაციასთან.

image

რა არის “Open Source”?

არსებობენ ადამიანები ვისთვისაც Open Source  ჯერ კიდევ უცნობი ტერმინია, თუმცა არიან ადამინებიც, ვისთვისაც Open Source ცხოვრების იდეოლოგიაა. Open Source-ს შეიძლება დავარქვათ მიდგომა ან პროდუქტის შექმნის მოდელი, რომელის მთავარი დამახასიათებელი ელემეტი “ღიაობაა”, როგორც სახელიდან გამომდინარეობს.

image

მდგრადი სატრანსპორტო სისტემა და სწრაფი ურბანიზაციის შედეგები

ურბანული დაგეგმარება მდგრადი სატრანსპორტო სისტემის შექმნის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როცა ტრანსპორტის მიერ წარმოებული ემისიის რაოდენობამ თავისი მაქსიმუმი დააფიქსირა და რიცხვებში 24.1 პროცენტით განისაზღვრა. შესაბამისად, ყველაზე დიდი ეკო–სკეპტიკოსებიც კი ურბანული განვითარების მდგრადი ხედვის წინაშე უძლურნი არიან.

image

ნარჩენების გადამუშავების ქართული პრაქტიკა

ოცდამეერთე საუკუნე , მსოფლიოს 7 მილიარდი მოსახლე, ნახევრად გამოფიტული დედამიწა და ტონობით ‘ნაგავი’ - ეს დღევანდელობის რეალობაა. მსოფლიო პოპულაციის  ზრდასა და მათ მიერ მოხმარებული ნივთების ოდენობას თანდათანობით რესურსების არარსებობამდე მივყავართ.

image

გამოწვევების წინაშე მდგარი შავი ზღვა

თევზაობის მრეწველობა უზრუნველყოფს საზოგადოებისთვის ბევრ სარგებელს, როგორც საკვების, ისე დასაქმების, ბიზნესის შესაძლებლობების და ასევე გართობის საშუალებებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს რესურსები კვლავაც ხელმისაწვდომი იყოს მომავალში. თუმცაღა ბევრი ადამიანის საქმიანობიდან გამომდინარე თევზჭერას შეუძლია მავნე ეკოლოგიური გავლენის მოხდენა.

შემოგვიერთდით