ეკომიგრაციის გენდერული ასპექტები (PDF)

published: 07 June 2019

ბოლო წლების განმავლობაში ეკოლოგიური კატასტროფების დროს არაერთხელ დავრწმუნდით სახელმწიფოს პოლიტიკის არაეფექტურობაში. იქნება ეს ხანძარი თუ წყალდიდობა, მასთან გამკლავებისა და შემდგომ შეგუების პასუხისმგებლობას სახელმწიფო დიდწილად დაზარალებულებს აკისრებს. ამ პროცესში განსაკუთრებით ის ადამიანები ირიყებიან და იჩაგრებიან, ვინც, სახელმწიფოს არაეფექტური პოლიტიკიდან გამომდინარე, ისედაც დაქვემდებარებულ პოზიციაში არიან.

ამ კვლევაში ყურადღება ეპყრობათ ეკომიგრანტ ქალებს. ქალების საჭიროებები ხშირად უგულვებელყოფილია სტიქიასთან გამკლავებისა და შემდგომი ინტეგრაციისა თუ ადაპტაციის პროცესში.

ეკომიგრაციის გენდერული ასპექტები

ასევე წაიკითხეთ:

Join Us